Date: 27.8.2017 / Article Rating: 4 / Votes: 552
Yesessa.4pu.com #How to write reflective essays Blue Mountains International Hotel Management School

Recent Posts

Home >> Uncategorized >> How to write reflective essays Blue Mountains International Hotel Management School

How to write reflective essays Blue Mountains International Hotel Management School

May/Sat/2018 | Uncategorized

Blue Mountains International Hotel Management School -…

How to write reflective essays Blue Mountains International Hotel Management School

Best Custom Academic Essay Writing Help & Writing Services UK Online -
Blue Mountains International Hotel Management School

at skrive et essay Hvad er et essay? Begrebet ’essay’ stammer egentlig fra latin ’exagium’ som bl.a. betyder ’undersogelse’. Det er med samme betydning vi anvender genrebetegnelsen i dag, hvor et essay kan siges at v?re en undersogelse, overvejelse eller refleksion over et emne og en problemstilling. Essays Management! Hvad er formalet med et essay? Formalet med et essay er at argumentative persuasive, ga i dybden med et emne og en problemstilling ved at se det fra flere (ofte overraskende) vinkler. Men modsat en diskussion er det ikke meningen, at how to write essays Blue Hotel Management School, du skal argumentere for et bestemt synspunkt. Det kan v?re sv?rt helt at write my essay Anne’s, forsta forskellen pa et essay og en diskussion, fordi du i begge genrer kan blive bedt om at tage udgangspunkt i en tekst, og det derfor virker logisk ogsa at write Blue Mountains International, diskutere den. Write My Essay Anne’s School! Men det vigtigste ved et essay er, at write International, det ikke ma blive en diskussion.

Man kan sige, at den store forskel er, at write now Queen School, i et essay er emnet i fokus, i en diskussion er synspunkterne i fokus. Krig er for mange mennesker et negativt begreb, et begreb der ofte forbindes med dod, odel?ggelse og sorg. Nar man som mange mennesker gor, spiller computerspil, Playstationspil osv. Write Reflective Essays International Management! hver dag, er krigsspil en faktor der n?sten ikke er til at write my essay now Queen Anne’s School, undga. How To Reflective Mountains Hotel Management! Mange unge og ?ldre bliver draget af disse krigsspil, da det giver en form for introduction Rugby kontekst til den virkelige verden og folelsen af at how to write reflective Blue Management, deltage kommer til live. Grafikken virker ofte utrolig levende og det gor spillene meget trov?rdige. Law School Essay! Men hvilken betydning har krigsspillene pa spillerne? Ser de krigen anderledes efter at v?re opslugt i en verden, hvor krig optr?der som fiktiv virkelighed? Af samme grund ma et essay ikke indeholde en konklusion. Det er ikke vigtigt at komme frem til en losning eller et fast synspunkt, fordi essayet netop er en afsogning og undersogelse af et emne.

Som vi skal se senere, har det ogsa betydning for opbygningen af essayet. Hvad skal et essay indeholde? Et essay skal indeholde refleksion, undersogelse og overvejelser omkring en problemstilling. Reflective International! Det vigtigste er, at law school writing College, du husker, at how to write reflective Blue Mountains International, omdrejningspunktet er en problemstilling dvs. et konkret sporgsmal, som du skal reflektere over. Nar du skal inddrage tekster, film og andet materiale er det derfor vigtigt, at introduction to critical Rugby School, du overvejer hvordan det kan give et nyt perspektiv pa din problemstilling. Til at hj?lpe dig med at essays Mountains Hotel Management, strukturere dit essay kan du anvende folgende refleksionscirkel: Refleksionscirklen kan strukturere dit essay ved at essay writing College, lade dig fokusere pa kompositionen dvs. opbygningen af dit essay. Udgangspunktet er din problemstilling og et konkret eksempel (i). Dern?st kommer selve refleksionen, som tager sit udgangspunkt i en kort analyse af dit eksempel (ii). How To Write Reflective Mountains Management! Herefter reflekterer du over money articles of Amsterdam — Amsterdam dit eksempel, som forer videre til en abstraktion, hvor du forsoger at brede dit eksempel ud til en brede kontekst eller sammenh?ng (iv). Reflective International Hotel Management School! Til slut kan du forsoge at brede dit eksempel ud ved at lade det fore videre til et nyt eksempel, som du herefter kan uddybe ved at tage en ny runde i refleksionscirklen.

I videoen her forklarer jeg mere uddybende, hvad der karakteriserer reflekterende skrivning med udgangspunkt i et blogindl?g (l?s i ovrigt mere her) som eksempel: Disse fem diskurser er tidligere blevet brugt af flere amerikanske pr?sidenter, fx George W. Bush. Han benyttede dem til at retf?rdiggore invasionen og krigen i mellemostlige lande (i). Men kan disse krigsspil, sa ikke n?sten anses for propaganda for argumentative School amerikansk politik og en slags hjernevask af spilleren? Er det ikke problematisk, nar spilleren gang pa gang far som mission, at write reflective Hotel Management, tage livet pa flere fjender, som ofte ligner USAs virkelige fjender? (ii) […] Udover dette ma det siges at v?re nodvendigt at overveje, hvorvidt nogle af de andre diskurser kan medfore en negativ opfattelse af bestemte begreber hos spilleren. Pa den ene side er der en risiko for, at nogle af disse diskurser glorificerer og godtgor krig pa en falsk og usaglig baggrund. Derudover er der en risiko for, at essay Chelsea Independent, diskursen om orientalisme og ”othering” giver et fordrejet og endda racistisk syn pa andre kulturer og folkef?rd. How To Essays Mountains International School! Pa den anden side kan det ogsa v?re, at earn of Amsterdam — Campus, dette blot er en overfortolkning af spildiskursernes magt og indflydelse pa spillerens virkelighedsopfattelse. Det er jo ikke til at vide, om langt de fleste spillere ikke stadig blot ser disse computerspil, voldelige eller ej, som ren underholdning, og stadig kan skelne det animerede fra virkeligheden. How To Essays Blue Hotel School! Sa maske er det slet ikke nodvendigt, at persuasive Ross School, disse krigsspil bliver kritiseret for at write Blue Hotel Management, indeholde netop disse diskurser? (iii) Omvendt er det muligt, at how to earn University, nogle af disse voldelige computerspil indeholder facetter, som dog er v?rd at how to write reflective essays Blue Mountains International School, kritisere eller som minimum at s?tte sporgsmalstegn ved. For spiller man et spil fra Grand Theft Auto-serien, har man mulighed for at writing essays Lime, sla, hvad der skal ligne, almindelige mennesker ihjel.

Og det kan vise sig at Blue Mountains Management School, v?re problematisk. (iv) Ovenfor har jeg markeret de enkelte niveauer i refleksionscirklen pa et konkret eksempel. Den indledende beskrivelse er i eksemplet ret kort, fordi jeg har skaret det lidt til (diskurserne der omtales kan du i ovrigt l?se mere om her). Som du kan se er det afgorende, at du far inddraget forskellige eksempler og materialer i dit essay. Essay! Det er selve grundstenen. Derfor kr?ver det ogsa en bred viden om emnet at how to essays Blue Mountains International Management, kunne skrive et godt essay. Husk igen, at argumentative persuasive Ross, netop fordi et essay ikke er en diskussion, hvor du skal komme frem til et endeligt synspunkt, skal det heller ikke afsluttes med en konklusion. Reflective Essays Management! I stedet skal du have en afslutning, som fremstar aben for l?seren, og som kan fore til videre refleksion over Lime House School emnet: Maske er det nye og kritiske, at how to write reflective essays Mountains Hotel Management, vi nu selv styrer, nar folkem?ngder skal likvideres, eller som tidligere omtalt, mellemostlige lande skal indtages og bekriges.

Det er sv?rt at my essay Anne’s School, sige, hvad denne magt og disse muligheder har af effekt pa spillerens evne til at skelne mellem virkelighed og den virtuelle verden, og hvorvidt spillene ?ndrer spillerens syn pa krig og vold. Det eneste jeg ved, er at how to reflective essays Mountains Management, jeg nu skal ind i stuen og likvidere en hel befolkning – men bare rolig det er jo bare et spil. Hvordan kommer jeg i gang med et essay? Nar du skal i gang med dit essay er det vigtigt, at writing Hillfield Strathallan College, du begynder med at how to reflective Hotel Management, undersoge den problemstilling du skal arbejde med. How To Money Writing Foundation! Det kunne fx v?re: Skriv et essay om dialekter i Danmark.

Dit essay skal tage udgangspunkt i [teksten/filmklippet], og undersoge hvilken betydning dialekter har for vores identitet. How To Write Essays Blue Mountains Management! Emnet i ovenstaende problemstilling er dialekter og hvordan de pavirker vores identitet. Dvs. du skal vide noget om dialekter fx hvor mange der findes i Danmark (hvis de overhovedet stadig findes?), hvilke forskelle der er osv. Derudover skal du vide noget om sprog og identitet. Law School Writing College! Det kan v?re du fx har haft et forlob om fx sociolingvistik i dansk eller engelsk (ofte en del af Almen Sprogforstaelse pa STX). Essays Blue International Management! Under alle omst?ndigheder har du nu sporet dig ind pa emnet, og er allerede i gang med at how to money University Amsterdam Foundation Campus, overveje, hvilket materiale du skal have fat i. How To Essays Mountains International! Nar du skal finde materiale til at argumentative Ross, inddrage i dit essay, kan det nogle gange hj?lpe at how to write reflective essays Blue Hotel Management School, oprette et mindmap.

Det kan strukturere din sogning, og samtidig bevidstgore dig om, hvilke vinkler du kan undersoge og reflektere over. I ovenstaende eksempel vil emnet for dit essay v?re dialekter. Writing Lime House! Men for at essays Mountains International Hotel School, du kan formulere dig om det emne, er det stadigv?k nodt til at v?re mere specifikt. My Essay Now Queen Anne’s School! I et mindmap vil det betyde, at Mountains, de underliggende niveauer vil v?re pr?ciseringer af emnet og det dybeste niveau eksemplet (som du ifolge refleksionscirklen ofte vil begynde med). How To Money Articles University Of Amsterdam — Amsterdam Foundation! Under emnet dialekter kan det fx v?re sporgsmalet om, hvorvidt dialekter er ved at uddo eller om de lever videre. How To Reflective Blue Mountains International Management! Herefter finder du en artikel, der peger pa den ene vinkel, og har maske selv et eksempel, som du ogsa gerne vil inddrage: Selve essayet er som tidligere forklaret opbygget af afsnit, hvor du undersoger enkelte dele af problemstillingen. Persuasive Ross School! Det er igen vigtigt at how to write essays Mountains International, huske pa, at earn writing articles of Amsterdam — Amsterdam Campus, det er en undersogelse og refleksion, ikke en diskussion.

Derfor skal du dog stadig undersoge flere vinkler pa emnet: Der er stor uenighed om dialekternes overlevelse. Flere forskere har tidligere peget pa, at how to write reflective Blue International Hotel Management, dialekterne er t?t pa at write now Queen Anne’s, uddo, fordi vi ikke l?ngere horer dem i hverdagen. How To Write Reflective Blue Mountains International Hotel Management School! Men sporgsmalet er, om det overhovedet er rigtigt. Nar jeg tager til Arhus, er det tydeligt for School mig, at reflective essays Blue School, de taler en anden dialekt end jeg selv gor, og kan nemt blive til grin, hvis jeg ikke sorger for at writing of a Strathallan, ?ndre min udtale v?k fra det fynske. How To! Den samme oplevelse har flere af personerne i filmen I Danmark er jeg fodt , som endda oplever det som diskrimination, nar de bliver grinet af. Persuasive Ross School! Er det rimeligt, at how to write reflective essays International Management, de ikke kan fa lov til at write now Queen Anne’s, tale deres eget sprog i det land, hvor de er fodt? Pa den anden side er vi jo nodt til at how to reflective essays Blue Mountains International Hotel, kunne forsta hinanden. A Critique! Og sonderjysk er altsa ret sv?rt at how to essays Blue Mountains Management, forsta. I ovenstaende eksempel fokuseres der pa mindst to Chelsea College, forskellige vinkler pa dialekter. Essays Hotel Management! Det bliver ikke diskuteret om det ene er mere rigtigt end det andet, men det s?tter uden tvivl tanker i gang hos l?seren. S?rligt direkte sporgsmal kan v?re med til at introduction to critical thinking School, v?kke l?serens interesse, men brug dem med made og husk at fa reflekteret over how to write Blue Mountains International Hotel School nogle af dem undervejs, sa l?seren ikke foler sig snydt.

Husk igen, at argumentative School, selvom essayet til eksamen altid indeholder materiale som du skal tage udgangspunkt i, sa er det ikke nok blot at how to essays Blue Management, henvise til det alene. Of A Hillfield Strathallan! I et essay forventes det, at du har mere at byde ind med. How To International Hotel Management! Hvis du har adgang til internettet, er det oplagt at finde materiale der, og ellers ma du inddrage det du har fra undervisningen m.m. Det vigtigste ved et essay er: At du fokuserer pa emnet og problemstillingen, ikke kun teksten. Essays Lime House School! At du undersoger og reflekterer, ikke diskuterer.

At du ender med en afslutning, ikke en konklusion. At du inddrager din viden og andet materiale om emnet. Write Blue Mountains School! Du skal v?re logget ind for at skrive en kommentar.

Write my essay -
Blue Mountains International Hotel Management School

resume ronaldinho Cristiano Ronaldo Profile and Biography in English. Birth date : February 5th, 1985. Age : 32 years old. Birthplace : Funchal, Madeira - Portugal. Height : 186 cm (1m 86cm) Field position : Left/right winger, striker/forward. First professional club : Sporting Clube de Portugal. Career debut : October 7th 2002, against Moreirense.

Current club : Real Madrid (since 2009) International team : Portugal. International debut : August 20th 2003, against Kazakhstan. Nicknames : CR7, CR9, Ronny. Cristiano Ronaldo biography 1985-2017. Cristiano Ronaldo is the son of write reflective essays Mountains Hotel School Maria Dolores dos Santos Aveiro (a cooker) and Jos© Dinis Aveiro (a Municipal gardener).

Many say that Ronaldo 's humble family origins are the School reason why CR7 manages to deal so well with the fame and spotlights he has nowadays. Cristiano Ronaldo has two older sisters, Liliana C¡tia and Blue Mountains International Hotel Management School Elma , and one older brother, Hugo . Cristiano Ronaldo first steps in football/soccer were made in his amateur hometown club called Andorinha , when he was still 8 years old. A couple years later, CR7 moved to writing a critique of a article, CD Nacional , one of the most known teams in Madeira , around his 10th birthday. But he didn't stay there for too long and the year after (1996), Ronaldo was persuaded to join Sporting Lisbon , one of the biggest clubs in Portugal . It's now clear that 1996 was a turnaround year in Cristiano Ronaldo life. By joining Sporting CP , Ronaldo had to leave his family back in Hotel Management School Madeira and House start learning how to how to Mountains Hotel Management School, live on his own.

CR7 trained with the youth team in the first years and in 2002, by the age of 16, he made his senior debut against Moreirense, in the Portuguese First Division . Argumentative Ross? In that match, Ronaldo scored a brace and immediatly caught everyone's attention upon write reflective essays Blue Management School, him. The European debut took place later on, in the UEFA Champions League qualifier match against Inter Milan . By the argumentative persuasive age of how to reflective essays Mountains International Hotel School 17, Cristiano Ronaldo really started to attract many attentions throughout the World, and his tremendous performances when playing for Portugal 's Youth Team in UEFA's Under 17 Championship , made him one of the most promising stars of the moment. Argumentative? Among many other top clubs, Liverpool and Arsenal had some scouts on how to write reflective Mountains International Management, that tournament. Managers G©rard Houllier and Arsene Wenger were allegadly interested in signing Cristiano Ronaldo . However, it was revealed later that both clubs got a bit hesitant on betting in such a young player and Manchester United ended up to how to money of Amsterdam — Foundation, rush things and sign Ronaldo in the 2003-04 pre-season. The moment Cristiano Ronaldo definately convinced a top club to sign him, was after a 2003 pre-season friendly match, between Sporting and Manchester United , in the inauguration of the Est¡dio Jos© de Alvalade in Lisbon . Against what many sports betting sites had predicted, the reflective Blue Hotel School Portuguese side defeated the Red Devils by writing a critique Hillfield College 3-1 and United players were said to be stunned by reflective essays Mountains Hotel Cristiano Ronaldo 's technique skills as well as his natural talent and kept talking about it on their way home. Rumors say that Sir Alex Ferguson had a chat with his team players and then decided to sign Cristiano Ronaldo , in a transfer fee around 15 million euros ( £12.24 million pounds ). Cristiano Ronaldo 's adventure in England , started with a memorable debut for School, Manchester United , coming in as a substitute against Bolton Wanderers and Mountains International Hotel School playing for a critique of a Hillfield Strathallan, around half an hour. Write Reflective Blue Mountains International? Those 30 minutes are probably still in the memory of many Manchester United fans, since CR7 stunned everyone in the stadium and impressed the traditional harsh English media, with his dazzling dribbles and runs over the wing. Law School Writing Chelsea? Ronaldo scored his first goal for Manchester United , by taking a curled free kick, in a 3-0 win against Portsmouth , in November 2003.

However, and how to write essays Blue International Management School despite several promising starts, Cristiano Ronaldo 's first two seasons in Manchester United received mixed reviews. He got praised for his technique and skills, but he often got criticised for lacking consistency and Lime House poor decision making on the field, which seems to be a natural thing at how to write Hotel Management, the age of 17 and 18. In the year of 2005, Cristiano Ronaldo 's father, Jos© Dinis Aveiro , died of an alcoholism liver disease. Ronaldo was 20 years old and law school essay writing Chelsea that was one of how to reflective Blue Hotel Management his most difficult moments of his life. CR7 is said to not drink any alcohol as a consequence of what happened with his father. In 2006 it was widely reported Cristiano Ronaldo and manager at my essay now Queen School, the time Sir Alex Ferguson , had placed a £400 bet without any type of online casino bonus , in which it was required the how to write Mountains Management Portuguese international to score at least 15 goals that season.

Ronaldo won the bet by introduction Rugby scoring 17 goals. The following season, Cristiano Ronaldo and many of the best betting sites listed at www.bettingsitesoffers.co.uk upped the ante on their sports bet, with Ronaldo putting his hair on the line by promising to completely shave his head should he fail to score 20 goals. How To Write Essays Mountains International Management? However, the bet was eventually declined by writing Lime House School Ronaldo himself, after Sir Alex Ferguson requesting for the Portuguese to score 35 goals during that season. Regarding the Portuguese National Team , Cristiano Ronaldo made his senior debut against Kazakhstan a few weeks later, just after being signed by Manchester United , in write reflective essays Blue International Hotel Management School a match played in August 2003. Writing Essays Lime School? CR7 's first biggest tournament was the Euro 2004 , organized by Portugal and Ronaldo managed to write essays Blue International School, help his team reaching the finals, but ended up by being defeated by Greece . Cristiano Ronaldo photos in tears after the introduction to critical thinking Rugby School match were the Portuguese soul mirror that afternoon and how to reflective Hotel Management those images got spread all around the World. A couple years later, in the World Cup 2006 played in Germany , Ronaldo was caught up in a very big controversy , after allegedly pressuring and argumentative persuasive Ross influencing the referee to send off his Manchester United team mate and England 's striker/forward Wayne Rooney , in the quarter finals clash between England and essays Blue Hotel Management Portugal . Cristiano Ronaldo ended up being used as the scapegoat for write my essay now Queen Anne’s, England 's defeat in the World Cup and write reflective essays the hatred towards him the following season, could be seen on every stadium the Red Devils had to play. English fans showed CR7 how much they got upset with the World Cup elimination and started insulting and booing Cristiano Ronaldo on every match outside Old Trafford . That situation made CR7 think about argumentative Ross, leaving England and Manchester United . However, Sir Alex Ferguson managed to convince him to stay and, against write Mountains Hotel School all odds from casinobetting.eu and introduction thinking many other sports bookmakers, Cristiano Ronaldo surprised everyone with a great season in the English Premiership League . Ronaldo was quoted saying: All the boos and insults just motivate me training harder and playing better. In 2007, Cristiano Ronaldo won the PFA Player and Young Player of the reflective essays Blue Mountains International Management Year Award and writing Chelsea was also voted Footballer of the Year , by the Football Writers Association . That same year and for the first time, Ronaldo also made up to the top 3 finalists for both the FIFA World Player of the Year trophy and the European Player of the Year award. Cristiano Ronaldo kept on his outstanding form in how to Blue Hotel Management School the 2007-2008 season and scored 42 goals in all competitions (31 in the English Premier League ), allowing him to argumentative persuasive, be voted again for the PFA Player of write Blue Management The Year and argumentative persuasive Ross School the Football Writers Footballer of the Year . CR7 rising performances allowed Manchester United to win two titles that season, those being the English Premier League and also the UEFA Champions League trophy, in which Ronaldo scored a goal in the final, after a superb header. The 2008 year was definately Cristiano Ronaldo glory year at Manchester United and how to reflective essays International Hotel Management School after having won the UEFA Champions League , Ronaldo won the FIFA World Player of the Year (2008) and the European Player of the writing essays Year (2008).

In the 2008-2009 season, Cristiano Ronaldo scored another 26 goals , which helped Manchester United to win another English Premier League title and reaching again the final of the UEFA Champions League , in which they ended by how to write reflective essays Mountains Hotel Management losing against Barcelona this time, by 0-2. In 2009, Cristiano Ronaldo broke another record by becoming the World's most expensive football player, after transfering from Manchester United to Lime, Real Madrid in July 2009, in a £80 million pounds transfer (around 94 million euros and 132 million US dollars ). That was an historic moment, and more than 80 000 fans received and welcomed Cristiano Ronaldo in the Santiago Bernab©u stadium, during his official presentation. Ronaldo 's career in Real Madrid started well, scoring plenty of goals on how to write reflective essays Blue Mountains Hotel Management, his first matches and writing essays Lime House only getting stopped by his first injury, in Mountains International Hotel Management October 2009. However, CR7 recovered his form a few months later and a critique of a journal article Hillfield Strathallan College still managed to score 33 goals on his first season playing for Real Madrid , which unfortunately, didn't prove to be enough for the club to win any trophies in the 2009-2010 season. As for how to write reflective International Hotel, the Portuguese National Team , Cristiano Ronaldo captained Portugal at the 2010 FIFA World Cup played in South Africa , but the how to earn articles University of Amsterdam — Lusitanos got eliminated in the last 16, against the future World Champions, Spain , getting defeated by 1-0.

In the 3rd of July, 2010, Cristiano Ronaldo announced on his facebook page that he had become a father. Write? The information shocked many fans since there's still a big mistery nowadays, on who is the mother of the Cristiano Ronaldo 's son . CR7 requested privacy and named his son with his own name, Cristiano Ronaldo Junior . The child is currently in Ronaldo 's full custody, while being helped by his mother and sisters. In the 2010-2011 season, Cristiano Ronaldo had an outstanding personal performance, breaking several all-time records, not only in Real Madrid , but also in the Spanish League . Ronaldo scored 41 goals in La Liga , breaking the previous 38 goal record set by Hugo Sanchez and Telmo Zarra . Argumentative Persuasive Ross? CR7 scored a total of 54 goals and once again, won the write reflective International Hotel Management Golden Boot award , beating Lionel Messi in the way, who finished the season with 53 goals . Lime House? However, not everything was perfect, since Real Madrid only won the Copa del Rey and failed to conquer the Spanish League and the UEFA Champions League . The 2011-2012 season will always be a memorable one in essays Mountains Hotel Management School Real Madrid 's history. With Cristiano Ronaldo leading the charge game after game, the Merengues ended with Barcelona 's hegemony in Spain and argumentative Ross won the Spanish League in a record-breaking fashion. The club reached 100 points that season, the highest ever registered until then, but also broke the record for goals scored, with 121 in 38 games. Essays Hotel School? The Champions League journey ended once more in the semi-finals round, in a penalty shoot-out decision against Bayern Munich . As for a critique of a journal Hillfield, the Copa del Rey , Bar§a knocked out Real Madrid with a 4-3 result on how to reflective essays International Hotel, aggregate.

Ronaldo had his highest goalscoring season ever, with 60 goals out of 55 games (46 of those goals were scored in La Liga ). Following that monumental season, Ronaldo went straight ahead with Portugal into the EURO 2012 that was going to be held in Poland and Ukraine . Unfortunately for the Lusitanos , the team ended up falling short to the expectations and got knocked out at the semi-finals against Spain , during the penalties shoot-out. Nevertheless, Cristiano Ronaldo has undoubtedly been one of the best players of the tournament, with three goals scored and several great performances that allowed him to earn a well deserved pick for the UEFA EURO 2012 Team of the Tournament . On his fourth season wearing a Real Madrid jersey (2012-2013), Ronaldo had nothing left to win in Spain except the Spanish Super Cup . That's precisely the title he started by how to of Amsterdam — Amsterdam Foundation Campus winning for essays Blue Management, the Merengues , in introduction thinking Rugby August of 2012. The Spanish League adventure didn't go the way everyone expected and Barcelona had a safe and regular campaign, which allowed them to earn a big distance over Real Madrid still very early in write reflective essays Hotel School the season. The Merengues finished 15 points below Barcelona and introduction to critical thinking would also end up losing the Copa del Rey final to Atletico Madrid . The Champions League brought more of the essays Mountains International Management School same for Jos© Mourinho 's men, with a third consecutive elimination in the semi-finals, this time at the hands of Borussia Dortmund . But not all was bad that year, since Cristiano Ronaldo ended the season with a perfect record of 55 games and 55 goals, top-goalscorer of the Champions League with 12 goals. As usual, the season ended with a lot of speculation going around about his future. The 2013-2014 season commenced with immense hope and how to earn University Amsterdam Foundation expectations from the Los Merengues after coach Carlo Ancelotti took over as manager. Real Madrid began their campaign strongly, with Ronaldo looking in Mountains International great form. The season played out to be an exceptionally successful one with Real Madrid 's quest for their long awaited La Decima finally ending, as they beat their city rivals Atletico Madrid in a hard fought Champions League Final. This saw Ronaldo win the Champions League for the second time in his career, but the earn money articles University of Amsterdam — Amsterdam Foundation first time for Real Madrid . He set the record for scoring most goals in a single season in the Champions League , by registering an astonishing 17 goals in just 11 appearances. Los Blancos, finished 3rd in La Liga that season, behind Atletico Madrid and Barcelona . But, Madrid still managed to how to write reflective International School, win the Copa Del Rey with Ronaldo playing a crucial part, although missing the final against Barcelona due to injury.

Furthermore this season, Ronaldo 's wait for his 2nd FIFA Ballon d'Or was finally over, as he won it for the first time since joining Real Madrid . He ended the season as Real Madrid 's top goal scorer with 51 goals in write just 47 appearances, winning him the European Golden Shoe for the 3rd time in his career. In late 2013, Ronaldo secured Portugal 's qualification for the 2014 FIFA World Cup in Brazil in write Mountains great fashion, through an essays Lime House out of the world performance against how to Mountains International Hotel Management School Zlatan Ibrahimovic 's Sweden . He managed to hit a hat trick against persuasive Ross School the Swedish and joined the best scorer of Portugal , Pedro Miguel Pauleta , with 47 goals for his country while doing so. However, the World Cup proved to be extremely disappointing for Portugal . Overall, it was a poor performance by write reflective essays Mountains the Selec§£o , as they got eliminated in Rugby School the group stages itself. Ronaldo came into the World Cup with an injury in his left knee, even though he claimed he was 100% fit to play and would not use his knee as an excuse for failure. His performance was however, far below his brilliant best and reflective essays Hotel School he was visibly in pain throughout the tournament.

He scored 1 goal and further assisted 1 goal in his 3 appearances. He later spent the rest of summer recovering from a critique of a Hillfield his injury. After a frustrating performance in the 2014 Brazil World Cup , Ronaldo started the how to Mountains Management 2014-2015 season with Real Madrid in magical form. How To Earn Money Amsterdam? This saw Madrid win both the UEFA Super Cup and FIFA Club World Cup still before the turn of the year. Benefiting from essays Blue Hotel Management School his continued momentum and miraculous form in front of the goal, Ronaldo won his 3rd FIFA Ballon d'Or , beating Messi and Manuel Neuer to writing Strathallan, it. Madrid also went on how to write reflective essays Blue Management, a 22-game winning streak in Ross all competitions in how to write Management School the 2014-2015 season, only to a critique article Hillfield, have it ended by a 2-1 loss to Valencia . Cristiano scored a superb 28 goals during this run. Real Madrid finished the season at how to essays Blue School, second place in La Liga , just 2 points behind winners Barcelona . Independent College? Los Blancos also made it to write reflective Blue Mountains Hotel School, the semi-finals of the Champions League , but failed to beat Juventus . Statistically, however, this was Ronaldo 's most successful season in his career, as he ended the season scoring an argumentative Ross School incredible 61 goals in just 54 appearances. Scoring 48 goals in La Liga , helped him win his 4th European Golden Shoe and also the Spanish Pichichi award.

With Carlo Ancelotti sacked, Los Blancos began their 2015-2016 campaign by appointing Rafael Benitez as their head coach. Under his regime, some key Real Madrid players seemed unhappy. Moreover, the club president Florentino Perez was not satisfied with the how to reflective Blue International Hotel results and this led to Benitez 's contract being terminated in just 7 months. Club legend Zinedine Zidane was appointed as manager, with whom came loads of expectations. Money University Amsterdam Foundation Campus? Having being expelled from the Copa del Rey under Benitez after an administrative gaffe for fielding an how to write reflective essays Blue Mountains International ineligible player (Cheryshev) against Cadiz , Zidane 's focus was only on the Champions League and La Liga . Ronaldo started the argumentative School season slowly receiving much criticism for his fall in form and was often accused of not performing in big games. Write International Hotel School? Under Zidane , however, Ronaldo clearly seemed more happy and settled, and this showed in writing of a journal article Strathallan College his performances.

Real Madrid fought hard in the La Liga race, missing out on the title to arch rivals Barcelona by just 1 point. Nevertheless, Los Merengues ended their season on a high by winning the Undecima - their 11th European title. How To Reflective Essays Blue Mountains International School? Real Madrid faced their city rivals Atletico Madrid in the final for now Queen Anne’s, the 2nd time in 3 years. With the game tied at 1-1 after extra time, Los Blancos managed to steal the how to Blue Mountains International Hotel School win in an intense penalty shootout winning it 5-3, with none other than Cristiano Ronaldo scoring the winning penalty. Essays School? This Champions League season was yet another remarkable one for Cristiano , as he had several stand out performances and scored 16 goals in 12 games, just 1 goal shy of his own record-breaking tally of 17. Furthermore, Ronaldo scored a total of 51 goals in 48 appearances during the season, becoming the first player in history to ever to score more than 50 goals for 6 consecutive seasons. CR7 summarized his season perfectly after Real Madrid 's quarterfinal comeback against Wolfsburg in the Champions League : All in all, for a poor season, it's not so bad.

I'm very happy. Following a successful Champions League campaign, Ronaldo switched his focus to the upcoming EURO 2016 tournament held in France . How To Write Essays Mountains Hotel? Having been placed in a group with Iceland , Austria and Hungary , Portugal were favorites to finish on top of their group. High hopes were placed on Cristiano , as this could be his best and perhaps last chance to win major silverware for his country. My Essay Now Queen? However, Portugal could not start the reflective School tournament as well as they hoped as they were held to a 1-1 draw by Iceland . The following two games also saw Portugal frustrated to persuasive School, draws by both Austria and Hungary . Ronaldo opened his account for write essays International Management School, EURO 2016 in Portugal 's last group match against Hungary , scoring 2 goals in the game. Portugal 's underwhelming performance saw them scraping through group stage with a 3rd place finish. Law School Essay Writing Independent? This was just enough for them to qualify for the Round of write reflective essays International Management School 16 where they played Croatia . Portugal narrowly won their clash against Croatia , with Ricardo Quaresma scoring in the dying minutes of extra time. Portugal next faced Poland in University of Amsterdam — the quarter-finals, whom they beat in the penalty shootouts. Ronaldo 's leadership qualities where on display during the penalty shootout, as he motivated and convinced Jo£o Moutinho into taking a penalty. Moutinho went on to score and how to write reflective essays Blue International Hotel School Portugal won the write now Queen penalty shootout 5-3. Portugal 's performance in the tournament received high level of criticism as they had failed to win even 1 game convincingly and in normal time. Nevertheless, Portugal advanced to the semi-finals where they were matched against Gareth Bale 's Wales . All critics were shut down after Portugal eased past Wales , winning the match 2-0 in how to reflective essays Mountains International Hotel Management normal time, with Ronaldo scoring the first goal.

Portugal were now to meet host nation France in the Stade de France for a critique of a article Strathallan, the finals. Portugal were treated to huge disappointment soon into the final. Cristiano Ronaldo suffered a knee injury after a clash with Dimitri Payet and was left sobbing as he realized his dream of leading Portugal to how to reflective essays Blue Hotel School, European glory was over, forcing him to go off the pitch in a stretcher just 24 minutes into the game. Ronaldo however, quickly returned to sidelines to House, encourage his teammates through the reflective Mountains Management rest of the game. Portugal stunned the host nation and introduction to critical thinking School claimed victory after a powerful strike by ‰der , who smashed home the how to write essays Mountains Hotel winner 4 minutes into the second period of extra-time. Ronaldo was seen besides the Portugal coach Fernando Santos for the majority of extra time.

Cristiano played his role of a true captain and argumentative persuasive leader by motivating, encouraging and inspiring his teammates as much as he possibly could while being on the sidelines. Ronaldo was also extremely animated and he found it difficult to how to reflective essays Mountains Hotel School, contain his nervousness and Lime House excitement as his tears of despair soon turned into how to write reflective Mountains Hotel Management, that of joy. Money Writing Articles Foundation Campus? This win meant Portugal lifted their first major European trophy, with Ronaldo now favorite to collect his 4th FIFA Ballon d'Or in January 2017. Stay tuned! The story isn't over yet.

A special thank you to Ayush Tawakley for reflective Blue Mountains Hotel, helping with part of these texts.

Write My Paper -
Study Hotel Management and Hospitality in China Blue …

Management Consulting Resume Sample. In order to reach your goal of becoming a management consultant, you need to strike a tone in your resume. Write Reflective Blue Hotel Management? In one of the most competitive fields in the working world, breaking into management consulting requires substantial work and write my essay Anne’s a perfect resume. Recruiters assume that your management consulting resume is an accurate representation of who you are. Blue Hotel Management School? If it’s too superficial and commonplace, it might suggest that you won’t be able to make a valuable contribution to the consulting firm and law school essay writing Chelsea Independent College your resume will therefore be put aside after a short assessment. Breaking into management consulting is a serious goal and you have to craft your resume with quality, value and uniqueness. It must be effective enough to pique the interest of the how to essays International Management School, recruiters and convince them to schedule you for money articles of Amsterdam — Amsterdam testing, interviews, and other assessments. Before Writing: Know Your Target Firm. Before you turn on the computer and start typing, allot some time to investigate your target firm.

Your knowledge will guide you in writing your management consulting resume; it will help you build a connection between you and how to write Blue International Hotel School your potential employer and enable you to construct a unique and to critical thinking Rugby School personalized marketing tool. Write Reflective Blue Mountains Hotel School? Below are some techniques on how to write my essay School do this: How do these activities distinctly help you tailor your resume? First, you will be able to how to reflective Blue Management School phrase your resume so it resonates with the individual company. Two firms may have the same values, stated in different terms. Alternate the terms in your resume to correspond with each firm you apply with. Moreover, you can emphasize content based on an individual firm’s goals. For instance, if a particular firm values leadership, it’s wise to list previous work experience and accomplishments highlighting your achievements in write Anne’s School, this area. Your cover letter serves as a knock at the consulting firm’s door.

It may be key to your invitation to interview, but your resume deepens the picture your resume reviewer gets of your experience and background. The reviewer will probably only look at this document for a short time. All consulting firms receive many applications – this includes both boutique consulting firms as well as top tier consulting firms such as McKinsey, Bain, Boston Consulting Group and Booz. Therefore, your management consulting resume needs to provide high impact and reflective Blue International Hotel Management School be of a high quality. The key is preparation and writing essays Lime School outline work before you get started with the writing process. Go through the Blue International Management School, full resume preparation and planning process. Craft a structure of your resume by brainstorming about your educational, work and writing articles of Amsterdam — Amsterdam Foundation volunteer (or other relevant) experiences and listing them. From there, start to narrow down the experience that is pertinent to your desired career path. Write Blue Management School? Then come up with something like our resume outline (as shown below). Essay Chelsea Independent College? This outline is our suggestion, based on our experience with successful management consulting applications.

You can, however, use a structure that best highlights your experience in how to reflective Mountains Hotel School, the most compelling way for you. The most important point is to offer clarity and strong, action-oriented results and argumentative persuasive Ross achievement descriptions. Parts of Your Management Consulting Resume. Management consulting resumes can be organized in many different ways, and many follow a pattern similar to how to reflective Blue International Management the diagram shown. The way you choose to organize it will depend on several factors. Your personal experience and what you want to law school essay Independent College emphasize in your resume will come into play.

New graduates will probably place greater emphasis on education, academic performance and involvement in relevant extracurricular activities and internships. How To Write Essays Mountains Hotel School? Experienced consultants will rely heavily on professional experience and skills. Some of what you write may depend on write now Queen Anne’s School the firm to which you are applying. Some firms have preferences about what you should highlight in your resume. Tailor your management consulting resume to follow any guidance you have about how to reflective essays Mountains Hotel Management School what the firm wants to writing essays Lime House School see. Edit and revise your resume multiple times in the process. Tailor and virtually rewrite it for how to write reflective essays Mountains School each new application. Persuasive School? Your resume is how to essays Blue Mountains Hotel School, a living document that changes as you gain more experience but also when you apply for different positions. This is the section where you will provide basic information about my essay now Queen Anne’s School yourself. It may sound easy, but here are a few techniques and reminders you may find useful:

A summary is reflective Blue Mountains, a brief statement of your major qualifications, expertise, and experience; an objective refers to your career goals and motivation. The former is essay Independent College, often utilized by applicants with professional experience, while recent graduates employ the latter. When you write this section, make sure that: It is written concisely but substantially. It should not exceed two to three sentences. It must be related to the desired position and target firm.

It must be catchy enough to encourage the how to reflective Mountains Management, recruiters to read the rest of your management consulting resume. Here’s an example of a summary: Here’s an example of an objective: Here’s an example of a longer summary: A key consideration when you write about your professional experience is to measure whether or not it is Rugby School, relevant. Is the experience you list directly relevant to the desired position?

Activities that are unnecessary to your career path only waste the how to write reflective essays Blue Hotel, limited space you have to make your case for being hired. It adds nothing and erases prime “application real estate”. For every position you mention, describe your key responsibilities, followed by quantifiable accomplishments in bullet form. Hiring managers want results first and foremost. Use powerful terms such as verbs and persuasive School numbers—they make your statements more results-oriented. Some of the suggested action words are listed in the table below: Management consulting resume for experienced professionals would most probably state the experience section this way: Executive Vice President, B2B Sales and MarketingManaged a team of 65 sales and marketing executives in a B2B sales structure. Guided product sales and marketing development efforts and managed sales operations. Led expansion to Southeast Asian market and selected and managed a sales team for developing Asian operations.

Increased annual revenue by 22 percent year over year over three years. Expanded market for software products from Europe to North America and Asia and increased sales by 27%. Increased annual revenue by how to reflective Blue Mountains International Management 1.3 million USD and achieved profitability and market share. Here’s an example for fresh graduates: Project Analyst, Internship Program, STU Consulting Firm, August – September 2012. Assisted a team of law school essay, management consultants in write essays, collecting, analyzing, and presenting market-related information to the client. Brainstormed with experts in creating the design for market researches. Analyzed industry trends and customer preferences on writing School women’s apparel. Notable accomplishments are the following:

Designed a questionnaire that yielded a 80% response rate within one week. Conducted a field interview in shops and boutiques with only 1% data collection error. Essays Blue Management? Wrote a qualitative analysis of research results after thorough brainstorming. For recent graduates, education plays an important role in the resume. Showing stellar academic achievement and involvement in activities that conferred new strengths and skills will help show preparation for a career in how to earn money articles Amsterdam Campus, management consulting. It serves as your foundation for entering the competitive industry of how to write reflective essays Mountains Management School, management consulting. Writing School? It’s the indicator of your knowledge, competencies, and values.

You can include the following information in this section: Here is a good example: Master of how to write Management School, Business Administration/Master of Public Administration. Key achievements: Graduated summa cum laude. Focus on relevance when adding skills.

You may have a number of practical skills, but they might not be practical for persuasive management consulting. Think carefully about what skills you have, such as languages, software, negotiation/communication, and how they fit into your future career. Consider how and why a consulting firm would need or want these skills. Write Essays Blue Mountains Hotel? If in doubt, find tangible examples of introduction Rugby, how a less obvious connection can be made between your skill(s) and the consulting career or leave that particular skill out of essays Blue International Management, your resume. Operations: Teambuilding, human resource management, strategy planning, competitive analysis, conflict and problem resolution, project management, risk assessment and management. Financial organization: PL management, financial reporting, budgetary management. Communications: Developing and conducting seminars, negotiation, community outreach. Languages: Native English, native Spanish, fluent French, intermediate business Mandarin Chinese. Personal interests do not need to be included in a management consulting resume, especially if you are running short on space.

Interests are more often included in European CVs than American ones. You will not be penalized for failing to add personal interests. Some personal interests and hobbies, though, illustrate a certain level of introduction to critical, perseverance, motivation and passion that may set you apart from other applicants. Being a lifelong competitive marathon runner who trains consistently may have very little to do with consulting but does display a level of discipline and tolerance for write essays International Hotel Management hard work. A history of community service and voluntary work displays personal integrity and essays Lime commitment. Write Essays Mountains? These personal traits may not fit neatly into a “skills and experience” box, but you do not want to fit too neatly into a box either. How To Earn Money Articles University Of Amsterdam — Amsterdam? Briefly show interests where you feel it strengthens your application and makes you stand apart from how to reflective International Hotel your competition. One line for interests will do, such as the example below:

Personal Interests: Animal illustration, playing the guitar, and landscape photography. Once you have written your resume, proofread it to perfection. How To Articles University Of Amsterdam — Campus? You may be able to think of better ways to how to essays Blue Hotel represent yourself the second time you go over persuasive Ross it. Never send out a resume without checking the content and form; your candidacy is at stake. Below is a short checklist to ensure that your resume is write reflective essays Mountains International Management School, perfect: Does it communicate the message you want to convey? Ensure that it proves you will be an asset to the firm. How To Writing Amsterdam? If you miss this part, the answers to the rest of the questions are fruitless. Is it tailored to the goals and requirements of the how to write reflective Blue Hotel Management School, management consulting firm?

It is critical that the School, recruiter sees that your qualities and personality match the position and the corporate culture. Is the data accurate? Remember that some recruiters validate the information. They sometimes enter your name in the search box, check your LinkedIn profiles, or call your previous supervisors to confirm what you’ve written. Write Blue Mountains International Hotel Management? Is it free of typos and School grammatical mistakes? These embarrassing blunders reflect poor communication skills and lack of attention to detail. How To Write Blue Hotel? Don’t give the impression that you don’t possess these basic qualities every consultant must have. Of A Article Strathallan College? Is the text legible?

Don’t use a small font size to accommodate everything on one page, but don’t make it too large because then it occupies too much space. Fancy fonts are highly discouraged. Arial, Tahoma, Times New Roman, Calibri, and Blue Mountains International Hotel Management other conventional font styles are recommended. Does it have the correct margins? The white space around the text and in writing Lime School, between categories makes your document reader-friendly. How To Essays Mountains Hotel Management School? Is the length sufficient? One page is ideal, two is acceptable, but anything more than that is how to articles of Amsterdam — Amsterdam Foundation, too long. If possible, ask a friend or professional to read your management consulting resume. Sometimes, a fresh set of eyes can give you objective feedback. Exercise care when writing a management consultant resume, otherwise you might commit the following mistakes:

Some resumes end up in the trash because applicants do not consider this as a critical step or they find it too troublesome to follow the aforementioned guidelines. As a result, they end up preparing an updated, generic resume they can readily print whenever they send out an application. Is this a good idea? Yes and write essays Blue Mountains International Management no. Yes, to having an updated, generic resume ready in your hard drive because it can serve as your main reference source each time you tailor your resume to fit the firm you apply to. No, to the one-size-fits-all approach because your application will always have an of a Hillfield Strathallan impersonal tone and therefore won’t catch the recruiter’s attention. Misrepresentation of how to write essays Blue Mountains International Hotel, Competencies. Another common mistake is misrepresenting oneself.

True, you must project your best self in your resume, but it doesn’t mean you can make up stories in order to be noticed. If you do, you are fabricating information, a violation against honesty and integrity. Even if you are successful in the preliminary screening, your capabilities will still be evaluated during the interview. If you fail to prove you possess the abilities you say you do, you will be rejected and you will realize that you have wasted your and the recruiter’s time and effort. Even if you follow all the argumentative, guidelines in this post, there is still a probability that you might not be invited to interview.

Unfortunately, it’s a sad reality that there’s an abundance of essays Mountains International, applicants in this industry. You are competing against candidates as qualified as you, so after sending out your job application, you may want to: Remember to always be proactive in your application. Nobody said that breaking into this industry is an easy venture. Just take things one step at a time and you will get there one day. For detailed guidelines on money articles University Amsterdam Campus how to write management consulting resumes, download the how to reflective essays Blue International Management, Guide to write my essay now Queen Cover Letters and Resumes. How To Hotel Management? It was written from a recruiter’s point of view, after intensive research and coordination with many applicants. Download Free Guide: How to Get a Consulting Job. Copyright © 2010-2017, ConsultingFact.com. All Rights Reserved. Google+.

Do you want to break into writing essays Lime School, consulting? Download our free PDF guide, which will show you the necessary steps and best practices on how to prepare.

Custom Essay Writing Service -
Blue Mountains International Hotel Management School |…

500 Word Essay: How to Write It in One Day. How To Write Blue International Management School? Do you need to write a 500 word essay and don't know where to writing of a article Hillfield Strathallan start? Maybe before, you wrote only long essays consisting of 1000 words or more and now you don't know how to cram all the information so it would fit the how to reflective essays Blue Hotel Management School, limit. For many reasons, you may think that writing a 500 word essay is complicated. Don't worry, your task is not as difficult as it seems. Stop searching for 500 word essay is how many pages and panicking because we are going to help you. In this article, we collected the most frequently asked questions about a 500 word essay and Anne’s, responded to them in details. You will learn how many pages is a 500 word essay and even see some examples of Management, such papers. Now you are saved as you can find all the answers you need below! Some students can't even imagine how long is a 500 word essay. In fact, 500 word essay length in many ways depends on your writing style: if your writing is detailed, it might even feel like the limit is not enough.

The good thing about this type of essay is that it doesn't require you to go deeper into the topic, so the research itself may be quite superficial. How many pages is a 500 word essay? Of course, some students want a clear answer to the question how many pages is a 500 word essay? We hasten to write my essay inform you that if you complete it in accordance with all standards (12pt Times New Roman, 1-inch margins, etc.), then your essay will take 1 - 1.5 pages. As you can see, the amount of 500 word essay pages is write reflective essays Blue Mountains International School, not so frightening but for some students, the task of earn money writing University Amsterdam, being brief can be a serious obstacle.

Short essays like a 500 word essay are a very common writing task in universities and colleges. They can be a part of the syllabus in write reflective essays Mountains Management, many courses. Before writing you should look over the examples of how to money writing University Amsterdam, a 500 word essay and understand what exactly is expected from you. Here you can find the right 500 word essay example and carefully study it. How To Reflective Essays Blue International Management? What does a 500 word essay look like? You can't start writing until you decide on the type of your essay. Once you understand how your 500 word essay should look like and what it should consist of, it will be much easier for writing a critique of a article Hillfield Strathallan College you to start working. Let's take a look at the common essay types to help you find the right one. This is the how to reflective essays Blue International Hotel Management School, most common type of academic essay. Your 500 word essay should consist of a thorough analysis of your topic.

You should provide necessary research and experiments and clearly explain your position. In this type of Hillfield, essay, you describe a situation, a person, a place or an experience. It gives you an opportunity to demonstrate your creative abilities. You can choose this type of essay if you want to tell the story and make your text more personal. A narrative essay can be emotional and reflect the how to write International Hotel Management School, author's personal views regarding a particular topic or a situation. This essay is like an expository essay, but an argumentative essay requires you to go deeper into your research.

An argumentative essay allows to look at the topic from all sides, so you need to argumentative persuasive Ross School prepare it carefully. How long does it take to how to reflective essays Blue School write a 500 word essay? Planning a short essay does not require a lot of time but writing a 500 word essay can take much more time than a regular essay. While writing your 500 word essay, you need to focus on only one main idea. This will make your task easier and will help you avoid unnecessary sentences. Generally, researching and how to money University Amsterdam Campus, writing a 500 word essay takes about 2-3 hours. Of course, everything depends on a topic you choose and your ability to find all the how to write essays Mountains International Hotel School, necessary information quickly. However, your research might take much longer or you might run out of ideas.

In these cases, prepare to spend more time to complete your essay. Chelsea Independent College? If you don't have the time or need some essay help, you can always turn to an essay writing service. What topics are suitable for 500 word essays? As you probably know, not every topic is easy to how to write reflective Blue International Hotel Management write about. The choice of a topic in many ways depends on law school essay writing Chelsea what type of how to essays Blue Mountains International Management, essay you need to write. Also, it is writing Chelsea College, important to how to write reflective Blue Hotel consider the word limit: it will be quite difficult to fully cover a serious topic in School, a 500 word essay. If the reflective essays Mountains International School, topic is not specified, there are many different things you can write about. Research papers may seem boring, but you can study many new and to critical School, interesting things in reflective essays International, the process of persuasive School, completing it. You just have to choose the right topic and it will fascinate you. How can we protect the how to Blue Mountains Management School, environment?

Equal pay and ways to achieve equality. Introduction To Critical Rugby School? Nowadays, educational institutions use special types of essays which are meant to reflective Mountains Hotel Management teach students a system of School, causes and effects. What are the how to write reflective essays Blue International, effects of spending too much time on the Internet? What causes people to spend so much during the writing of a journal, sales? Every day we make many different choices. Why not choose comparison and how to reflective Management, contrast as a fundamental idea for your essay? What is your choice - textbooks or eBooks? What is more convenient - Twitter or Facebook? If you are good at proving your point of view and how to earn writing articles University of Amsterdam — Amsterdam Campus, are ready to treat facts subjectively, then this type of write essays Blue Mountains International, essay suits you best. Are sugar substitutes healthy for you? Should marijuana be used as a medical treatment?

Words can have a huge impact on people. If you can speak persuasively, you can make people follow you and adopt your point of view. This is a very valuable practice that will be useful throughout your life. Should army service be obligatory? Should parents be certified first to have children? Therefore, 500 word essay writing can be hard. To make this process easier, you can pay attention to the following points: Keep it brief. How To Earn Writing University Of Amsterdam — Amsterdam Foundation Campus? Don't use meaningless words. Develop your writing style by using synonyms.

Use powerful and active words for convincing your audience. How To Write Essays Management? Be consistent with paragraphs. Always use only one style while writing your essay. Divide long sentences into short ones. Use clear sentence structures for your arguments. Essays House School? How to create a 500 word essay structure? Every essay writer knows that structure is one of the reflective Blue Mountains International School, most important things to consider when writing an essay.

The standard structure includes: An introduction of your essay should state your opinion very clearly, give background information or describe the current situation. Now Queen Anne’s? In the body of a 500 word essay, you should point out how to essays Blue Mountains Hotel School, all of your arguments and now Queen, give supporting evidence. The conclusion should improve the effect that your arguments had on the audience. What are the critical points for 500 word essay editing? When you're done with your 500 word essay, don't forget to proofread it. Pay special attention to how to Mountains Hotel Management School your writing style, the introduction Rugby School, repetition of words, the consistency of sentences, and the persuasiveness of the arguments. Write Essays Blue International Hotel School? If you are still asking yourself: 'How should I edit my paper?', you can turn to companies that provide proofreading and editing services. 500 word essay format may be a challenge because it is hard to share your thoughts briefly.

But now you are armed with the tips that can make it easier. Remember that writing a 500 word essay is a skill that can be built only with practice. Good luck with your essays!

Expert Essay Writers -
Blue Mountains International Hotel Management School at…

Introduction to Musical Theatre Essay. The concept of write essays Blue Hotel School, musical theatre combines the drama and plot of a stage play with a musical component; the extent of this musical collaboration has changed over write, the years, from operas to orchestras to full-fledged plays. From its humble beginnings to its current status as Broadway spectacle, the art form has carried a great influence in the world of reflective essays Blue International, performance. In this essay, a detailed history of musical theatre, from its infancy to now, will be explored. Musical theatre has had a long, storied history; the style dates all the way back to ancient Greek theatre, back in the 5th century BCE. In that time, Greek comedies and tragedies almost always had a musical component; songs and dance were common to the plays of Aeschylus and Sophocles, who acted as composers and choreographers to their own works. A Critique Of A Journal Hillfield College. In Rome in the 3rd century BCE, Plautus wrote comedies that also had orchestrations and reflective essays International Management, choreographed dances to their songs.

Roman theatre also innovated the process of dancing, creating crude tap shoes called sabilla , which were chips of metal attached to the shoes of performers to make their steps easier to hear and notice in the large theatres they played in. The Middle Ages saw theatre take a much more mobile, nomadic route to performance; with traveling minstrels moving from town to thinking Rugby, town and village to village, performing songs and small routines. Write Blue Management School. Small troupes of performers would do the same, offering slapstick-filled, delightful plays they would offer to those who would watch them. The 12th and 13th centuries saw the musical theatre advent of religious dramas, like The Play of Daniel and The Play of Herod ; these dramatic works would have church chants interspersed within them, offering that musical component. This would evolve into persuasive School the mystery play, which told a story of the Bible in a musical manner. The mobility of performing troupes would also be made more efficient through the how to write reflective essays Blue Mountains School advent of pageant wagons. These were mobile stages the troupe would bring with them to writing a critique article Hillfield, provide added production value to their plays; they would settle down, perform their show, and pack up. How To Reflective International Hotel Management School. These shows often consisted of poetic forms, prose dialogue, and musical numbers. In the Renaissance, musical theatre took a giant leap forward with the development of commedia dell’arte, a type of musical theatre where well-known stories were improvised by actors using the art of clown to write my essay now Queen Anne’s School, create broad humor throughout. Music became a large part of Jacobean and Elizabethan plays; lutes, organs, pipes and more would play during these performances in reflective International Hotel order to enhance a scene. Often, if a play was a tragedy or a heavier historical, it would be interrupted with short plays filled with music to add levity.

This is how to money writing articles University Amsterdam Campus where the jig was created; jiggs were broad, farcical afterpieces that followed these heavier works. In the Tudor period, court masques were created, where the reflective essays Blue Mountains Management School first inklings of modern musical theatre were created. In these masques, elaborate set designs were combined with elegant and a critique Hillfield Strathallan College, detailed costuming, as well as performances that combined singing, dancing and acting to music. Reflective International Management. The purpose of these masques were often to flatter a royal patron or nobility that was in the audience at the time. The masques were popular types of theatre created by playwrights such as Ben Jonson and William Shakespeare. Soon, just the musical components of masques would be made into operas altogether; acting as sung plays that would be the first templates of argumentative persuasive, musical theatre. The famous French playwright Moliere created farces that would have musical components to them (song and dance numbers interspersed within the Management work). These developments led to now Queen School, the creation of English opera; some of the more famous playwrights were Thomas Shadwell, John Blow, Henry Purcell, and more.

By 1685, however, English opera started to lose its luster. In the 1700s, musical theatre in England developed into two distinct varieties: ballad operas and comic operas. The Beggar’s Opera by John Gay is the quintessential example of the ballad opera; it offered new lyrics spoofing the popular songs of the time, the olde English equivalent of a jukebox musical. Comic opera, on the other hand, carried a romantic plot set to Blue Mountains International Hotel Management, original music; The Bohemian Girl by of a Strathallan Michael Balfe is a fine example of a comic opera. In the meantime, lighter, more fleeting forms of opera were being created, like Comedie en vaudeville and write reflective Mountains International Hotel Management School, opera comique, which led to Independent, the notions of burlesque, melodramas, vaudevilla, and write reflective Hotel Management School, the notion of the music hall. Since many London theatres only got a license as a music hall, plays had to have music in them; therefore, musical theatre became a more popular part of theatrical life in England, and this led to the popularization of melodramas and burlettas. In Colonial America, the first real presence of theatre to be found did not happen until 1752, when a theatre was formed in Williamsburg, Virginia by William Hallam, which performed classic English plays. Soon after, however, they moved to The Beggar’s Opera and other ballad operas and farces in New York. This theatrical presence slowly morphed into what would become Broadway in the 1920s and 1930s. These early plays were the first to be widely recorded and toured, with hundreds of performances in a single run for many musical plays.

The further evolution of essays Lime House, musical theatre came with the development of the operette, which was created in 1850 by the French composer Herve. These were light musical comedies that would often provide broad satire and wit to the stage, combined with bright melodies and high energy. These would be the essays Hotel Management School model for all musical theatre that would come after it. Write My Essay School. After Jacques Offenbach and Johann Strauss II would develop the style further, it would become popularized in the works of essays Blue Mountains International, Gilbert and Sullivan, Irving Berlin and writing Lime House School, Rodgers and Hammerstein. The music hall and musical burlesques would comprise the majority of musical theatre in 19th century England.

The Black Crook proved to write essays Mountains International Management School, be the very first play that would fit the modern conception of the argumentative persuasive School musical – this combined dance and original music which would supplement the straightforward story being told. In 1866, this play premiered in New York and became a staggering success. Other musical comedies came out around this year, and the late 19th century saw comedic musical theatre that spoke to the common man, adding legitimacy to the theatrical proceedings. The stories were no longer broad, royal farce; they were meant to be more legitimate, with complex plotting and significant characters. By landing more reputable singers like Vivienne Segal, Fay Templeton and more, they offered significant credentials to those who put on how to write reflective essays Hotel School, these plays. Once the modern musical was developed, there were other changes to theatrical procedure that allowed for writing Chelsea longer runs. With street lights and how to reflective essays International Management, electricity, it was safer to come out at night; therefore, night shows became the norm, adding a larger number of introduction thinking School, performances for each show. How To Write Reflective Blue International Management School. With the money that came from the argumentative added revenue these extra shows afforded them, production value of Broadway and West End shows increased substantially. How To Reflective Blue International Hotel Management. Gilbert and Sullivan began producing large comic opera shows that would become extremely popular around this time; shows like HMS Pinafore and The Mikado , as well as The Pirates of Penzance , were family friendly and to critical thinking Rugby, very accessible, leading to worldwide success. Due to their unparalleled success, the reflective Mountains International Management School standards for now Queen Anne’s School theatrical popularity changed dramatically.

Gilbert and Sullivan also pioneered several conventions of the modern musical as well; in how to essays Blue Hotel Management their shows, the dialogue and the lyrics were combined to how to writing articles University of Amsterdam — Amsterdam, make the story more understandable and sensible, even with the integration of how to reflective essays Blue Mountains International Management School, music into the performance. P.G. Wodehouse, Ira Gershwin, Irving Berlin, Andrew Lloyd Weber and more would take this particular style of comic opera and develop it further. The Savoy operas in articles University of Amsterdam — Campus the 1880s began to enjoy considerable success in how to Management America as well. Law School Essay Writing Chelsea. Unlike the tawdry sensibilities of how to write essays Blue International Hotel Management, previous musicals, these shows were thought to be family friendly and respectable, something that was harder to look down upon.

Before these developments, musical theatre was often thought to law school Independent, be for perverts, a much seedier audience; now, theatre was for everyone, especially musical theatre. Broadway saw its fair share of musicals in the 1890s as well; attempting to ape Gilbert and Sullivan, many copycat productions took place, like El Capitan by John Philip Sousa. How To Write Blue Mountains School. Ragtime became more popular as a freeform style of theatre, a different, more fast-paced and modern variety of vaudeville. Musical comedies continued throughout the Lime School early 20th century, through Tin Pan Alley-composed songs. In Broadway, the runs were shorter than in the West End (never reaching thousands of performances like some Gilbert and Sullivan shows), but often would have longer tours with the original cast. In the “Gay Nineties” (the subjectively wonderful 1890s in England, as they were known), musicals were becoming more popular on the London Stage. George Edwardes took over the Gaiety Theatre, seeking to change it from the write Mountains International Management School bawdy burlesque show that it was and providing a straightforward, light musical alternative to the heavy, absurdist and politically charged Savoy operas that were the flavor at how to money writing articles University of Amsterdam — Amsterdam Foundation the time. Essays Mountains Management. He decided to earn money writing articles University Amsterdam Foundation Campus, try doing family friendly, breezy, lighthearted comic romances, combined with style and spectacle. While there were burlesque elements to them, there were also comic opera traditions sprinkled throughout, and the replacement of low-class burlesque dancers with respectable dancers and reflective essays Blue Mountains International Hotel Management, singers. These types of plays were such a success, they would determine the next thirty years of musical theatre in London. Many of these plays, like The Shop Girl and A Runaway Girl , followed the tropes of law school essay Chelsea, romances where the poor maiden falls in love with royalty, and faces many obstacles before finally winning him.

These set the how to Mountains tone for writing Chelsea Independent College musical comedies that would sweep across the face of how to write essays Blue Mountains International Hotel Management School, musical theatre in both England and America, as many other theatres would copy these shows with increasing complexity, including Sidney Jones’ The Geisha and argumentative persuasive, San Toy . During this time, the operetta had been essentially removed from the English stage due to how to Blue Mountains Hotel Management, the prevalence of Edwardian musical comedies, but it made a comeback in the early 20th century with the operetta The Merry Widow, which premiered in 1907 in London and Broadway. This success led to the direct competition of musicals and operettas for the next few years, with new and old operettas being brought out on the stages of money writing articles University Amsterdam Foundation Campus, both American and England. New operettas that premiered at this time included the works of Victor Herbert ( Babes in reflective International Management School Toyland, The Red Mill, The Fortune Teller ), and modern musical plays that were a bit more intimate. In an attempt to cash in on the still-popular Gilbert and Sullivan-style musical, P.G. Widehouse, Jerome Kern and Guy Bolton all came out with “Princess Theatre shows,” which offered light entertainment while remaining continuous with its songs and to critical thinking Rugby School, plot, offering a complete, detailed and Blue Mountains Management, complex story throughout. Unlike the broader comedies of the time, and which had come before, situational comedies had a much greater influence, and the characters were more realistic. The songs were actually used to develop the characters or move the plot along; this was a breakthrough in essay writing Chelsea College the plotting and development of musical theatre.

With the advent of the Princess Theatre musicals, these lighter shows proved they could integrate song and story just as well as Gilbert and Sullivan could. The theatre experienced a boom in business with the start of World War I; given the devastation of the battlefield and the front, audiences flocked to the stages in order to get some escapism. Irene , a play by Harry Tiernet and Joseph McCarthy, premiered in reflective essays Blue Hotel 1919 to widespread popularity, holding the School Broadway record for longest run (670 performances) for a long time. How To Write Reflective Essays Mountains Hotel. While those were impressive by American standards, they held nothing to the British capacity for holding a musical run; Chu Chow Chow ran for over two thousands performances. Revues started to become popular, as they incorporated light, multi-act performances that offered variety. As the 20th century chugged along, American musical theatre began to take dominance in both popularity and quality. The Theatrical Syndicate, led by Charles Frohman, spearheaded the development of shows like the Princess Theatre shows and many other Tin Pan Alley-inspired musicals. Jazz and ragtime became a much more popular component of modern musicals at the time, and how to earn writing articles University Amsterdam Campus, the Gershwin brothers, as well as Irving Berlin and reflective essays Mountains International Management, others, started to get shows produced.

This shift in American musical theatre’s popularity was due to the changes in society that were happening at the time; the increase in vernacular and argumentative Ross School, naturalism that was desired by audiences of the modern era led to a slow death of the broad, the theatrical and the operatic. Shows and musicals were more direct with their plot, their characters and their intentions, and how to write Mountains Hotel School, tradition gave way to innovation. The Roaring Twenties saw the advent of the motion picture, and its rise in popularity; this proved to be a challenge for theatres. Even though they were silent at first, and so could not offer the audio component of theatre, the creation of talking films like The Jazz Singer meant that it offered a real threat to live theatre. Musicals in earn writing University of Amsterdam — Campus that era started to bring in bigger stars and greater spectacle, offering loudness and music hall sensibilities in lieu of complex plotting and character development. Despite the fact that there was not a whole lot tying these glorified revues together, they proved extremely popular and light entertainment.

Theatre writers began to transition into International Hotel School popular music, as most of the music people were listening to at the Ross time was what they heard in write reflective essays International Hotel School these reviews and writing Lime, vaudeville shows. Production values increased substantially during this time, making the how to reflective essays Blue musical more expensive to produce than ever. The concept of standards became popular in the 1920s; the lighthearted shows were never that memorable ( Sally, Oh, Kay! ), but their songs would stick in the public’s mind. As a result, they would be covered by a variety of popular music artists, like Cole Porter, Marilyn Miller, Fred Astaire. Independent. Operettas also came back into the limelight for a time, and Noel Coward and other composers started to enjoy newfound popularity.

Show Boat in 1927 proved to be one of the most complex mixes of score and book that there had been to write reflective, date; even the Princess Theatre musicals lacked this level of my essay now Queen Anne’s School, sophistication. There existed dramatic themes that were told with every component of the how to reflective essays Blue Mountains International Hotel show, from the movement to writing a critique Strathallan College, the setting. How To Reflective Essays Mountains Hotel School. This integration of production value with narrative complexity that rivaled anything that had come before. While this was popular, events like the Great Depression led to argumentative, people going back to how to reflective International Management School, lighter entertainment. When the Great Depression hit, it left people with little money to entertain themselves with; this mean substantially reduced ticket sales. It was also cheaper to law school essay writing Chelsea College, go to the ‘talkies’ than see a show, making it even more challenging for theatres to how to reflective essays Blue Mountains International Hotel Management School, find an Chelsea, audience. Vaudeville was eliminated by musical films, as they agreed to be filmed for one-off shows that effectively killed future live performances of how to write essays Mountains International Hotel Management School, their work. There were still Show Boat -like shows that were great hits for those who could afford the ticket price; Of Thee I Sing was the introduction to critical thinking first musical that was given the Pulitzer Prize.

Anything Goes cemented singers like Ethel Merman, who would become the queen of musical theatre due to her loud, booming voice. The first Broadway show to star a black person (Ethel Waters), was 1933’s As Thousands Cheer . Porgy and Bess proved to be a very popular musical, created by George Gershwin and released in 1935. Modern musicals like Knickerbocker Holiday by how to essays International Hotel Kurt Weill provided satire of FDR and detailed the history of introduction School, New York City. With these more complex works, there were still lighter hits on Broadway, like I’d Rather Be Right and The Dancing Years . Cole Porter came into popularity with Anything Goes and DuBarry Was a Lady . All of write reflective Blue Mountains International, these contributions led to the overall success and survival of musical theatre, which was a miracle in a time when economic destitution was the persuasive School worst this country has ever experienced. Write Management. The evolution of musical theatre at this time allowed for fast-paced music, staging, choreography and more naturalistic dialogue, a far cry from the overt theatricality and melodrama of previous eras. Musical theatre in the 1940s would hit a new zenith with Rodgers and Hammerstein’s musical Oklahoma! Continuing the Show Boat tradition of how to earn of Amsterdam — Amsterdam, having complex plotting and serious storytelling amongst musical numbers, the show offered dream ballets and Blue Mountains Management, integrated the music more cohesively into the story, rather than providing dance as an excuse for how to money writing University Foundation Campus men to see barely-dressed women.

Agnes de Mille was the choreographer for write essays Management School this show, and it revolutionized the format of musical theatre by providing a decided lack of tawdriness and an earnest desire for storytelling that was not present at this level before. In the opening number, there were no showgirls, but instead the how to earn articles University Foundation Campus actual play began with “Oh, What a Beautiful Mornin'”. This earnestness and reflective essays Blue Mountains International Hotel Management School, quality of articles University of Amsterdam — Foundation, production gave the show rave reviews and unexpected popularity. It got the Pulitzer Prize, and the musical achieved new narrative heights. It turned into the first Broadway show to how to write essays Mountains Management School, be considered a “blockbuster,” and was even adapted into film. In the canon of musical theatre, it was the first extremely successful Broadway musical, and it holds a beloved place as a milestone of theatrical history. The success of the play sent Rodgers and Hammerstein into incredible popularity, coming out with a string of further hits, like South Pacific, The King I and The Sound of Music. In all of their shows, dark themes were presented in a way heretofore unseen in musical theatre; Oklahoma’s villain was a murderer, and Carousel tackled the theme of domestic abuse. Due to now Queen School, their vast creativity, everyone else wanted to emulate them, which meant a string of how to essays International School, successive musicals in that vein; this led to the Golden Age of American musical theatre. The war itself was brought to the theatre, with many war-themed shows becoming popular; On the Town showcased a shore leave between soldiers and their women, bringing wartime uncertainty and pathos to the big stage. Annie Get Your Gun, Finian’s Rainbow, Kiss Me, Kate and other such plays were modeled after the how to of Amsterdam — Campus Oklahoma! trend of having complex plots with integrated music within, enhancing the overall quality of the musical theatre canon.

In the 1950s, shows like Guys and Dolls, Paint your Wagon, My Fair Lady and more continued the tradition of complex characters within musicals; records continued to be shattered, with My Fair Lady running a record 2,717 performances. Each of these popular musicals would have film adaptations made of them as well, bringing in a newfound collaboration between Broadway and write reflective Blue Management School, Hollywood. Stars like Julie Andrews and Chelsea Independent, Judy Garland dominated musicals at this time. Off-Broadway musicals also came to prominence, with shows like The Threepenny Opera and The Fantasticks proving that a show does not have to be part of the write reflective essays International School Broadway system to be critically and financially successful. The orchestras were smaller, and the scale was toned down, but they could still work.

West Side Story adapted Romeo and Juliet into a modern New York City setting, and brought home significant box office returns and myriad Tonys. This cemented Stephen Sondheim’s reputation as a master composer for musicals. The 1960s saw even greater popularity and experimentation on the part of musicals. More blockbusters, such as Fiddler on to critical thinking, the Roof, Hello Dolly!, Funny Girl and Man of La Mancha would be created, and some of the overt sexuality of the essays School burlesque would come back with the popularity of introduction to critical thinking School, Cabaret . The rock musical would then usurp these musical styles by reflective essays Mountains International School the end of the 1960s. Stephen Sondheim and Jerry Herman would significantly shape the College pattern of musicals in this decade and the next, through the darker themes that he would explore in works like Sweeney Todd and A Funny Thing Happened on write reflective International Hotel Management, the Way to the Forum . These plays were bloody, cynical, and gritty, eschewing the sunny dispositions of earlier musicals to argumentative persuasive School, make plays about singing surprisingly dark and brooding.

Into the write reflective essays Mountains International School Woods and Assassins explored these themes further, showcasing a sophistication in lyrics and music that belied the overall exclusiveness of some of the plays’ themes. Soldheim tried a number of new things during this time, including reverse-engineering shows and breaking the fourth wall to the audience, all things that made musical theatre challenging and intriguing again. With the introduction to critical thinking Rugby School start of the musical Hair , rock music would be incorporated into musicals. Write Essays Mountains International. Also, the Vietnam War was brought up as a theme, something which would prove controversial and law school essay writing College, also indicative of musical theatre’s propensity to challenge societal attitudes at the time. Racial tolerance was found in write many Golden Age musicals, which were then resurfaced ( The King I, South Pacific , and more). Lime. Racial integration finally occurred in the end of the write essays Blue Mountains International Hotel 1960s; homosexuality was first openly explored as a theme in Hair , and then moved onto other shows. In the 1970s, with the advent of the rock musical, The Rocky Horror Show, Jesus Christ Superstar, Godspell and more started to bring in this rapidly popular style of thinking Rugby School, music to the theatrical realm, bringing with it an added edge that was never before seen onstage. Some of how to Blue Mountains Management School, these plays, like the introduction to critical Who musical Tommy , tended to how to Blue International Hotel Management, work more towards concepts of opera than they did musicals, with little spoken dialogue and my essay Anne’s, most of the story and essays Mountains International Hotel Management School, character conveyed through song. African-Americans got their own musical representation onstage, portraying the black experience through The Wiz, Dreamgirls and more.

As the Broadway canon expanded, more and more variation occurred, with musicals of every genre coming into prominence. A Chorus Line proved to to critical thinking School, be a giant among contemporary musicals; released in 1975, the play, which was about an audition for a musical, broke narrative conventions in a fascinating way, also providing with it amazing music and reflective International Hotel School, spectacle, busting box office records and reaching incredible critical acclaim. This led to more plays along that same style, such as Chicago, Pippin, Nine, Evita and more. These were risque, tawdry yet liberating pieces, bringing sensuality to my essay now Queen Anne’s, the stage without it being classless or inaccessible. In the 1980s and 1990s, pop music began to invade musicals to a larger degree, and larger production values brought incredible spectacle to these productions, like falling chandeliers in The Phantom of the Opera . Novel and literary adaptations were beginning to be the norm, and European influences were more and how to write reflective Blue School, more prevalent. Andrew Lloyd Webber became an incredible mega-hit musical creator with Cats and Evita , The Phantom of the Opera and more. A greater emphasis on adaptations has been put forth as the 1990s rolled along; corporations began to get into write now Queen Anne’s the Broadway game, with the Disney Company allying with Broadway to adapt their musical films to the stage; Julie Taymor’s production of write essays Management, The Lion King stands out among that canon. With the greater opportunities available for smaller playwrights to create small-scale musicals, musical theatre split into essays Lime House larger, spectacle-based musicals of Broadway, and how to write essays Blue Mountains Hotel, the quirkier, smaller musicals of off-Broadway. Little Shop of Horrors , Bat Boy: The Musical , and others provided smaller scale but interesting stories that eschewed overly elaborate set pieces for small sets of characters and developed storylines.

Incredible innovations would come from shows such as these, and a new niche audience was created for them. In order to attract younger audiences, Rent was released on Broadway and the West End, a dramatic tale of New York bohemia, rock music, and AIDS. The incredible success of the musicals invigorated the theatre scene with a much younger demographic, leading to the advent of interesting, new and unusual shows. Urinetown and Avenue Q brought modern, crude but wacky humor to law school College, smaller stages, Spring Awakening and other shows doing the same. While Broadway continued to play it safe with their familiar shows, the rise of how to reflective essays Blue Mountains International, adaptations began to surface.

Wicked , The Producers, Spamalot, Hairspray and Rugby School, others indicate a modern, ongoing trend of taking an established property and making it into a musical. How To Reflective Essays Blue International. The point of this is to offer something familiar, which audiences already know from established material and have a fondness for, and offer a musical component to it. The jukebox musical, exemplified by how to money writing University of Amsterdam — Foundation Mamma Mia! and others, continues this trend of offering familiar songs framed around a new story.